Ūdens sagatavošanas stacijas katlu mājās

Katlu māju efektīvai un ilgstošai darbībai ir nepieciešams piegādāt ūdeni, kas atbilst visām kvalitātes prasībām labākai katlu ekspluatācijai. Ciets ūdens, augstu temperatūru ietekmē, rada nosēdumus (katlakmeni) siltumapgādes tīklos. Lai novērst katlakmens (kalcija karbonāta) veidošanos siltumapgādes tīklos, padodamajam  ūdenim ir jābūt mīkstinātam, kā arī atdzelžotam, ar zemu sāls saturu un ar zemu skābekļa koncentrāciju ūdenī. 

SIA WATEX realizēja vairākus projektus katlu mājas tehnoloģiskā ūdens ražošanai:

1. Ūdens sagatavošanas stacija AS “Balticovo” jaunos ražošanas cehu katlu mājās. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā.

2. Ūdens sagatavošanas stacija Gulbenes centrālajā katlu mājā. Stacijas jauda Qmax = 5 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā.

3. Ūdens sagatavošanas stacija Kārsavas centrālajā katlu mājā. Stacijas jauda Qmax = 5 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā.

4. Ūdens sagatavošanas stacija Cesvaines centrālajā katlu mājā. Stacijas jauda Qmax = 15 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā.

5. Četras ūdens sagatavošanas stacijas SIA “Rēzeknes Siltumtīkls” katlu mājās. Stacijas jauda Qmax = 30, 28, 25, 3.1 m3/h. Projekts tika realizēts 2016. gadā.

6. Ūdens sagatavošanas stacijas AS “Rīgas Siltums” rekonstrukcija. Stacijas jauda Qmax = 70 m3/h. Projekts tika realizēts 2015. gadā.