Ūdens cietība

Kopējo cietību veido kalcija un magnija jonu daudzums ūdenī. Kopējās ūdens cietības maksimāli pieļaujamās robežas dzeramajam ūdenim nav noteiktas MK noteikumos Nr. 671. Ūdeni, kura kopējā cietība sastāda līdz 2,4 mg-ekv/l uzskata par mīkstu ūdeni, bet augstāku par 2,4 mg-ekv/l  uzskata par cietu ūdeni. Ciets ūdens rada nosēdumus uz dažādām mājsaimniecības iekārtām, sildelementu virsmām, cauruļvadiem, tādējādi bojājot iekārtas un palielinot spiediena zudumus cauruļvados.

Risinājums
Risinājums ir ūdens mīkstināšana ar jonu apmaiņas sveķu filtriem WATEX CMS (samazina katlakmeni), kas tiek reģenerēti ar sāli (NaCl). Ūdens mīkstināšanas iekārta efektīvi attīra arī no dzelzs, mangāna un amonija.