Garantija un Atteikuma tiesības

Garantija

Garantijas talons tiek izsniegts, iegādājoties preci. Ar garantijas talonu Jūs varat veikt preces bezmaksas remontu norādītā garantijas termiņa laikā.

Visām interneta veikalā WATEX.EU piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ES likumdošanā noteiktā garantija. Saņemot preci, Jūs saņemat garantijas dokumentus, kuros ir paskaidroti garantijas noteikumi.


Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Šādā gadījumā Jūs varat vērsties servisā, kas norādīts garantijas talonā.

Vēršoties garantijas servisā, ir nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes apliecinošu dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

 • ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
 • ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
 • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
 • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

 • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
 • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
 • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;
 • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana.

Garantija neattiecas:

uz izlietošanas materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.

WATEX.EU neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai mantai. 

Atteikuma tiesības

 • Klientam ir tiesības neminot iemeslu atteikties no Distances līguma 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad klients ir saņēmis pasūtījumu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir nepārprotami jāinformē Pārdevējs rakstiskā veidā par atteikšanos no distances līguma 14 kalendāro diena laikā no brīža, kad Klients ir saņēmis pasūtījumu to nosūtot ar elektroniskā pasta starpniecību uz info@watex.eu vai ar pastu uz Ganību dambi 27 k-5, Rīga LV-1005, Latvija vai sazinoties ar WATEX klientu konsultantu pa tālruni 67381989, lai noskaidrotu tālāko rīcību atteikuma tiesību izmantošanai.
 • Klientam ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no paziņošanas par atteikuma tiesību izmantošanu, jānogādā prece atpakaļ Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā ganību dambī 27 k-5, Rīga LV-1005, Latvija.

Atteikuma tiesības tiek anulētas sekojošajos gadījumos:

 • ja prece ir tikusi lietota, ir netīra, bojāta vai ar uzstādīšanas pazīmēm;
 • ja prece nav nogādāta atpakaļ Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā pilnā un oriģinālajā komplektācijā (tai skaitā ar oriģinālo iepakojumu).
 • ja atteikuma tiesību izmantošanas pieteikums nav nosūtīts uz Pārdevēja juridisko adresi vai elektronisko pastu 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
 • ja prece nav nogādāta atpakaļ Pārdevēja klientu apkalpošanas centrā 14 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas pieteikuma nosūtīšanas Pārdevējam, izņemot gadījumus, kur objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams un, iepriekš vienojoties ar Pārdevēju par piemērotu preces agriešanas laiku.