Atdzelžošana

Dzelzs ir visbiežāk sastomapais elements Zemes garozā. Izšķīdušā veidā dzelzs minerāls nonāk gruntsūdeņos, ūdenim infiltrējoties.

  1. Anaerobos (bezskābekļa vidē) apstākļos dzelzs koncentrācija var būt līdz vairākiem miligramiem litrā, bet ūdens krāsu un duļķainību neietekmējot
  2. Reaģējot ar skābekli, dzelzs izgulsnējas ūdenī kā rūsas krāsas daļiņas
  3. Dzelzs ir būtisks mikroelements dzīvajos organismos, tāpēc palielināta dzelzs koncentrācija ūdenī nerada risku veselībai
  4. Dzelzs veicina nevēlamu dzelzs baktēriju augšanu ūdensapgādes sistēmās, kā rezultātā uz cauruļvadiem veidojas gļotainas nogulsnes

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitījuma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti, dzelzs maksimāli pieļaujamā koncentrācija dzeramajā ūdenī nedrīkst pārsniegt 0,20 mg/l. 

SIA WATEX ūdens atdzelžošanai izmanto CMB, RCMB, CMG un FA sērijas dzeramā ūdens filtrus.