Ūdens attīrīšanas projekti tvaika katliem

  Apstrādājot ūdeni katlu mājas vajadzībām, ir nepieciešamas sekot līdzi sāļu un dzelzs saturam katlu barošanas ūdenī un kontrolēt katla ūdens vai tvaika kvalitāti, regulāri veicot ūdens analīzes. Ūdens apstrādē tiek izmantotas šādas iekārtas:
   - ūdens atdzelžošanas iekārtas
;
   - ūdens mīkstināšanas iekārtas;
   - reversās osmozes iekārtas.
   Papildus ūdens apstrādes iekārtām var tikt pielietoti ķīmiskie reaģenti ūdens kvalitātes uzturēšanai noteiktās robežās.

   Cauruļu iekšējās virsmas korozija ir mijiedarbības sekas ar skābekļa gāzes un oglekļa dioksīda gāzu metālu) vai sāļiem (hlorīdi un sulfāti), kas ietverti katla ūdenī. 

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu tvaika katlam, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteiktu padodamā ūdens kvalitāti un sniegtu piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.