Piegāde

   Piegāde Rīgas teritorijā bez maksas, citur Latvijā – 0,36 EUR/km. Izmantojot mūsu transportēšanas pakalpojumus, WATEX pilnībā atbild par preces piegādi un tās stāvokli līdz tās nodošanai, bet, lai samazinātu jebkādus riskus līdz minimum, rekomendējam uzticēt ne tikai iekārtu transportēšanu, bet arī ūdens filtru uzstādīšanu un to ieregulēšanu atbilstoši Jūsu ūdens kvalitātes prasībām.