Ieregulēšana

   Gadījumā, ja WATEX dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu esiet uzstādījis saviem spēkiem, lūdzu iegaumējiet – lai iekārta darbotos pareizi un spēkā būtu ekspluatācijas garantija, ir nepieciešams pēc uzstādīšanas iekārtu pareizi ieregulēt un palaist darba režīmā, ko, izmantojot WATEX montāžas pakalpojumus, veic mūsu tehniskais personāls.

Katras iekārtas komplektācijā ir tehniskā rokasgrāmata latviešu valodā, tādēļ, rūpīgi ievērojot tur dotos norādījumus, ieregulēšanu ir iespējams veikt arī saviem spēkiem.