Montāža

   Rekomendējam izmantot mūsu speciālistu uzkrāto pieredzi un specifiskās zināšanas ūdens filtru un citu tehnoloģisko          iekārtu montāžā.

  •    WATEX meistari tās uzstādīs: 
  •    1. Ātrāk
  •    2. Precīzāk
  •    3. Drošāk

 

Ievērojot augstāk minētos nosacījumus, iekārtu ekspluatācijas laiks var būt garāks un to darbības rādītāji kvalitatīvāki un stabilāki.

Mainoties pieslēguma avota ūdens kvalitatīvajiem rādītājiem, nepilnu reaģentu tvertņu vai neveiktu apkopju dēļ, attīrītā dzeramā ūdens kvalitāte var izmainīties, ja tā notiek, aicinām sazināties ar mūsu klientu konsultantiem, lai rezervētu laiku ūdens filtru regulārajai profilaktiskajai apkopei / iekārtu ieregulēšanai.