Ūdens attīrīšanas projekti trauku mazgāšanai

   Nereti dzeramā ūdens patērētāji sūdzas par baltiem nosēdumiem uz traukiem pēc trauku mazgājamās mašīnas. Šienosēdumi norāda uz paaugstinātu kalcija un magnija jonu klātbūtni jeb augstu ūdens cietību dzeramajā ūdenī. Augstutemperatūru ietekmē kalcija un magnija joni nogulsnējas, veidojot baltas nogulsnes (katlakmeni) uz traukiem, kā arī uz cauruļvadiem. Ja baltus nosēdumus no traukiem var noņemt noskalojot tos ar aukstu ūdeni, tad nosēdumi, kas veidojas cauruļvados stipri ietekmē trauku mazgājamās mašīnas efektivitāti un ekspluatācijas laiku. Lai novērst katlakmens veidošanos uz pārējām sanitārtehniskām iekārtām un cauruļvados ūdeni ir jāmīkstina. 

   Vēl viena problēma, kas var radīt nepatīkamus traipus uz traukiem un nosēdumus cauruļvados ir paaugstinātas dzelzs un mangāna koncentrācijas dzeramajā ūdenī. Paaugstināta dzelzs koncentrācijas rada rūsas/brūnas krāsas traipus un nosēdumus, savukārt paaugstināts mangāna saturs rada melnus nosēdumus. Lai novērstu dzelzs un mangāna koncentrāciju dzeramā ūdens sadales sistēmās, pirms sanitārtehniskām iekārtām ir jāparedz atdzelžošanas un demanganizācijas filtrus. 

Pirms izvēlēties piemērotāko ūdens attīrīšanu, iesakām veikt dzeramā ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu ēkā un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.