Dzīvojamo māju projekti

   Daudzīvokļu ēkās patērētājiem tiek piegādāts ūdens no centralizētām ūdensapgādes sistēmām. Ūdens kvalitāte centrālās ūdens sagatavošanas stacijās ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671, taču maksimāli pieļaujamās robežvērtības ūdens cietībai sagatavotajam ūdenim nav noteiktas. Līdz ar to, daudzīvokļu ēkās ūdens patērētājiem tiek piegādāts vidēji ciets vai pat ciets ūdens. Ciets ūdens rada nosēdumus uz dažādām mājsaimniecības iekārtām, sildelementu virsmām, cauruļvadiem, tādējādi bojājot iekārtas un palielinot spiediena zudumus cauruļvados.Otrā problēma daudzīvokļu mājām ir patogēno mikroorganismu piesārņojums dzeramā ūdens sadales sistēmās - sekundārais piesārņojums. Novecojušie ūdens sadales tīkli, kuri sarūsēja vai korodēja, rada diskomfortu dzeramā ūdens patērētājiem sakarā ar ūdens krāsas, smaržas un garšas pasliktināšanos.

Sakarā ar to, ir iespējams uzstādīt Jūsu daudzīvokļu ēkai lokālo ūdens apgādes sistēmu, kas paredz ūdens mīkstināšanu, dezinfekciju un dzidrināšanu. 

Pirms izvēlēties piemērotāko ūdens attīrīšanu, iesakām veikt dzeramā ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem, lai precīzi noteikt ūdens kvalitātes problēmu Jūsu ēkā un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.