Oksidējamība

Oksidējamība (< 5 mg O/l ) - Oksidējamība rāda skābekļa daudzumu, kas nepieciešams organisko piemaisījumu oksidēšanai ūdenī. Paaugstināta oksidējamības koncentrācija tiek novērota gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos, kur liela ietekme uz ūdens kvalitāti ir apkārtējās vides piesārņotājiem, mazāk šis rādītājs tiek novērots dziļurbumos. Liela oksidējamības koncentrācija ūdenī ietekmē ūdens krāsu, padarot ūdeni iedzeltenu vai brūnganu. Liels oksidējamības saturs norāda uz augstu organisko vielu piesārņojumu ūdenī. Organiskās vielas tīrā veidā neapdraud cilvēku veselību, taču tās ir kaitīgas mijiedarbojoties ar dzelzi un mangānu, kas negatīvi ietekmē cilvēka gremošanas un endokrīnās sistēmas.