Ūdens attīrīšanas projekti baseiniem

   Latvijā baseinu un pirts ūdens kvalitāte tiek regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem". Noteikumi nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska subjektiem, kuri piedāvā baseina vai pirts pakalpojumus kā pamatpakalpojumu vai papildpakalpojumu, tai skaitā izglītības iestādēs, sociālāsaprūpes iestādēs, veselības aprūpes iestādēs, sporta, izklaides vai atpūtas vietās, viesnīcās. Noteikumi regulē arībaseinu ūdens kvalitātes standartu noteikšanas, pārbaudes un kontroles principus. Galvenie kvalitātes rādītāji, kas ir jāuztur baseinos ir mikrobioloģiskais piesārņojums (Coli formas baktēriju skaits, E.coli. skaits, P. aeruginosa skaits,helmintu skaits)  un amonija jonu koncentrācija. 

   Lai uzturēt nepieciešamo mikrobioloģisko rādītāju kvalitāti un amonija atbilstošu koncentrāciju baseinu ūdeņos, jāparedz dezinfekcijas iekārtas un amonija jonu koncentrācijas samazināšanas filtrus (CMA MultiMix, reversās osmozes sistēmas, mīkstināšanas iekārtas). 

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu baseina ūdenim, iesakam veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteikt padodamā ūdens kvalitātes problēmu un sniegt piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.