Privātmāju projekti

   Individuālās mājsaimniecības bieži vien izmanto decentralizētās ūdens apgādes sistēmas, izmantojot lokālās ūdens             attīrīšanas iekārtas. Šo māju ūdens apgādes avots ir pazemes ūdeņi, kas tiek ņemti no akām, spicēm vai dziļurbumiem. 

    Akas un spices ūdens avots ir gruntsūdeņi. Tie veido pirmo pastāvīgo pazemes ūdens nesējslāni, kur ūdens spiediens          vienāds ar atmosfēras spiedienu. Pārsvarā saistīti ar kvartāra nogulumiem, vieglāk pieejami un vairāk pakļauti                        piesārņojuma riskam. Svarīgi izbūvēt spices un akas tālu no ražošanas uzņēmumiem un citiem apkārtējās vides                    piesārņotājiem, kuri nokrišņu laikā spēj piesārņot gruntsūdeņus lietus ūdeņu infiltrācijas dēļ. Šie ūdeņi bieži vien ir                  piesārņoti ar slāpekļa un fosfora savienojumiem, organiskiem piesārņotājiem, kā arī sērūdeņradi, kas ūdenim piešķir            nepatīkamu puvušu olu smaku.

Dziļurbuma ūdens ieguves avots ir artēziskie ūdeņi. Visbiežāk dziļurbumu ierīko, lai iegūtu dzeramo ūdeni no vidējiem zemes slāņiem jeb dolomīta, kur ūdens ir tīrāks. Ar dziļurbumu iegūtais ūdens ir kvalitatīvāks, salīdzinot ar ūdeni, kas iegūts no gruntsūdeņiem. Dziļurbumus var ierīkot praktiski jebkurā vietā, izvērtējot apkārtējās vides hidroģeoloģisko un ģeoloģisko stāvokli, tāpēc dažādās Latvijas vietās dziļurbuma dziļums būs atšķirīgs.

Kopējo pazemes ūdeņu ķīmisko sastāva veidošanos nosaka reljefs, klimats, iežu īpatnības un augsnes segums. Parasti ūdens ieguves vietās ir vērojams paaugstināts dzelzs, mangāna, amonija, sulfātu un hlorīdu savienojumu saturs. Visbiežākais minēto rādītāju neatbilstības cēlonis ir Latvijas pazemes ūdeņu piesātinājums ar dzelzs savienojumiem.

Izvēloties piemērotāko ūdens attīrīšanas sistēmu Jūsu mājām, iesakām veikt ūdens testēšanu uz 19 ķīmiskajiem parametriem mūsu laboratorijā, lai precīzi noteiktu ūdens kvalitātes problēmu Jūsu dzīvoklī un sniegtu piemērotāko risinājumu Jūsu ūdens attīrīšanai.