Pašvaldības projekti

Drošs un pieejams ūdens ir sabiedrības labklājības galvenais rādītājs. To plaši izmanto mājsaimniecības un higiēnas vajadzībām, pārtikas ražošanā un lietošanā, kā arī dzeršanai. Lai patērētāji saņemtu drošu un kvalitatīvu ūdeni, to ir jāattīra saskaņā ar spēkā esošiem valsts noteikumiem un statūtiem.

Šobrīd Latvijā par dzeramā ūdens kvalitāti un piesārņotāju maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām atbild Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Sākot ar 2020. gada 16. decembri, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ir izdevis Eiropas parlamenta un padomes direktīvu (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti.

SIA WATEX ir realizējis dažādus pašvaldības projektus visā Latvijas valsts teritorijā:

1. Vaiņodes novads, Embūtes pagasta ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā.

2. Naukšēnu novads, Eriņu pagasta ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā. 

3. Naukšēnu ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā. 

4. Kandavas novads, Zantes ciema ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā. 

5. Puikules ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2021. gadā. 

6. Līvānu novads, Sutru ciema ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā. 

7. Līvānu novads, Rožupes ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā. 

8. Kandavas novads, Matkules ciema ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 10 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā. 

9. Vecpiebalgas novads, Inešu ūdens sagatavošanas stacijas. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā. 

10. Rēzeknes novads, Čornaja pagasta ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā. 

11.  Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Stacijas jauda Qmax = 16 m3/h. Projekts tika realizēts 2020. gadā.

12. Mazozolu ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 7 m3/h. Projekts tika realizēts 2019. gadā. 

13. Krāslavas novads, Izvaltas pagasta ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2019. gadā. 

14. Viļānu novads, Dēkšāres pagasta ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 6 m3/h. Projekts tika realizēts 2019. gadā. 

15. Rubenes ūdens sagatavošanas stacija. Stacijas jauda Qmax = 11 m3/h. Projekts tika realizēts 2019. gadā.