Renovācija

   Nereti ir situācijas, kad ūdensapgādes sistēmai jau ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, bet tās vairs kvalitatīvi nepilda agrāk paredzētās funkcijas. Tas iespējams, jo jau ilgāku laiku nav veikta ūdens attīrīšanas iekārtu – filtru apkope / apsekošana. Šādos gadījumos ir iespējams veikt vienkāršāko filtrējošā materiāla nomaiņu vai arī sarežģītākus remontus – vadības bloka nomaiņu vai remontu, kā arī dažādu iekārtas sastāvdaļu nomaiņu vai remontu.

  Lai noteiktu iekārtas nefunkcionēšanas iemeslus, vispirms nepieciešama iekārtas apsekošana – diagnostika.

  Sīkākai informācijai, sazinieties ar mums pa tālruni: +371 67381989!